پخش پودر ژلاتین آموتیا

کاهش پودر ژلاتین با نشان حلال سبب شده تا برند های داخلی اقدام به تولید و سپس پخش آن به صورت گسترده شوند زیرا بدین ترتیب می توان کمبود بازار داخل را کنترل کرد.

درست است که این کمبود پودر هویج خانگی دل نگرانی هایی از طرف کارخانه هایی که به این محصول نیاز دارند می شود اما نمی توان در فرصت کم توقع معجزه داشت لذا باید در چنین شرایطی کار های حداقلی را راه انداخت تا بتوان موجودی در حال حاضر را کنترل کرد و در پی آن تولید را افزایش داد.

آموتیا که یکی از تولید کنندگان پودر پرتقال فوستر در داخل کشور بوده با برنامه ریزی درست و هدفمندی مناسب تمام نگرانی دستگاه های مربوطه را پاسخگو خواهد بود.