پخش بی واسطه پودر ژلاتین آموتیا

پودر شربت پرتغال که توسط دلالان به بازار انتقال پیدا می کنند سبب تخریب آگاهانه و ناآگاهانه قیمت ها می شود زیرا سبب عدم تداوم تعرفه شده و اطمینان خریداران را کاهش می دهد.

بنابراین باید چاره ای اندیشید تا محصول با قیمت مناسب و بی واسطه پخش شود که برند آموتیا با ایجاد ساختار نمایندگی سعی کرده سبب بهبود عملکرد واکنش های بازار شود.

مهم ترین عامل برای رشد فروش پودر دارچین در هر محصولی کوتاه کردن دست دلالان بوده البته نباید شرکت های بازرگانی را با این افراد اشتباه گرفت زیرا اینگونه شرکت ها که مخصوصا در خارج از ایران طرفدار ها بسیار دارند سبب افزایش فروش محصول با قیمت کارخانه در بازار می شوند.