واردات مستقیم پودر ژلاتین گاوی

در واردات پودر ژلاتین یکی به ایران یکی از بهترین مدل های قابل انتخاب توسط تاجران نوع گاوی بوده که در تولید انواع پاستیل می توان از آن استفاده نمود.

البته زمینه های مصرفی مختلفی برای استفاده از پودر ژلاتین وجود دارد که یکی از آن ها همان تولید پاستیل است که قبل تر هم به آن اشاره شد.

نوع گاوی از آن جهت مورد اهمیت است که در ایران نمی توان از پودر ژلاتین خوگی استفاده کرد، نوع دیگر هم استفاده از استخوان ماهی هست که آن هم در ایران قابل استفاده می باشد.