واردات ارزان ترین پودر ژلاتین آموتیا

واردات ارزان ترین پودر ژلاتین آموتیا به کشور از طریق مجاری قانونی دو کشور ایران و ترکیه صورت می پذیرد از این رو قیمت های آن نیز مقرون به صرفه تر هست.

پودر ژلاتین آموتیا از ترکیه وارد می شود و در ایران با بسته بندی آموتیا به بازار عرضه می شود که این موضوع با کارخانه ترکیه ای در میان گذاشته شده شبیه چنین اتفاقی نیز در مورد زعفران ایران در خارج از کشور می افتد.

واردات این محصول با خدف تامین نیاز بازار های داخلی و با تکیه بر خریدی درآمد زا برای مشتریان و یا متقاضیان برنامه ریزی شده تا همه بتوانند در این عرصه اقتصادی قدرتمند ظاهر گردند.