واردات آنلاین پودر ژلاتین فرمند

روند واردات پودرژلاتین به سمتی رفته که شرکت فرمند بر آن شده تا با راه اندازی بخش ویژه فروش آنلاین کمی این روند را تحت کنترل در بیاورد.

زیرا همانطور که می دانید تا سال هزار و سیصد و نود و پنج تعداد کارخانه هایی که این کالا را تولید می کنند بسیار محدود هست و به تعداد انگشت شماری از آن وجود دارد.

امید است تا با مدیریت و برنامه ریزی مناسب فرمند بتواند جلوی واردات بی رویه پودر ژلاتین را بگیرد و سبب ایجاد یک ثبات مشخص در بازار مصرف آن شود.

لذا باید دامنه انتخاب محصول مشتریان را گستراند لذا تاسیس یک فروشگاه اینترنتی می تواند راه حل مناسبی برای افزایش مشتریان باشد.