نمایندگی پودر ژلاتین گاوی

نمایندگی پودر ژلاتین گاوری مجموعه ای گسترده برای فروش این کالا در حجم های نامحدود به شمار می رود و از طرفی مرکزی مهم برای جلب اطمینان مشتری محسوب می گردد.

این مجموعه با توجه به نیاز مشتریان بخش عظیمی از نمونه های مورد نیاز را در حوزه فروش جای داده با فعالیت گسترده در این حوزه می توان دامنه متقاضیان را در این بخش توسعه داد.

بازار یاد شده در مجرای بدون واسطه و عرضه مستقیم پودر ژلاتین نقش بسیار مهمی را داشته و توانسته دست دلالان را از این بازار قطع کند.