نمایندگی پودر ژلاتین فله

نمایندگی پودر ژلاتین فله در گامی موثر و راهبردی دارد طرجی جدید را بررسی می کند که در آن برخی پارامتر های غیر لازم برای فروش از جمله واسطه ها حضور ندارند.

با توجه به میزان خرید پودر ژلاتین که فروش زیادی هم به نسبت کاربردش در صنایع مختلف دارد باید مسیر ورود این محصول به کشور را با تسهیلات بیشتر در نظر گرفت تا واحد های تولیدی کشور بتوانند با امنیت خاطر بیشتر به کارشان ادامه بدهند.

باید فضایی با محوریت حذف واسطه ها در کشور ایجاد شود نه حذف شرکت های بازرگانی که سبب رونق بخشی به چرخه اقتصادی هستند.