نمایندگی مستقیم پودر ژلاتین حلال

حلال بودن یکی از شاخصه های مهم برای خرید مستقیم پودر ژلاتین از نمایندگی های مجاز بوده و باید این موضوع در نظر گرفته شود که چنین گواهی نامه ای برای مصارف خوراکی لازم است.

علاوه بر مصارف خوراکی پودر ژلاتین نباید از مصرف آن در مواردی مانند صنعت چسب سازی، ژل های سوختی، پولک های تزئینی، ژل مو ، مهمات سازی و برخی دیگر کاربرد فراوان داشته که در هر کدام از این صنایع خاصیت متفاوتی دارد.

گواهینامه حلال شاید در خارج از ایران مهم تلقی نشود اما در ایران برای چنین محصولی از مهمات بوده و نباید از آن غافل بود.

البته در کشور های خارجی فروشگاه هایی با نام حلال وجود دارد که اگر برای آن ها بخواهند باید این گواهینامه را داشته باشند.