نمایندگی بی واسطه پودر ژلاتین فرمند

فرمند با در نظر گرفتن مشخصه های متعدد برای فروش بی واسطه پودر ژلاتین اقدام به اعطای نمایندگی به سراسر کشور کرده که این عمل سبب افزایش فروش نیز شده است.

پودر ژلاتین های صنعتی زیادی در حال خرید و فروش هست که نوع ایرانی آن به نسبت خارجی ارزان تر بوده و از نظر قیمت و تعرفه مناسب ارزیابی شده نکته جالبی که قابل ذکر می باشد.

حلال بودن بوده که در مورد نوع صنعتی این فاکتور مهم نیست اما اگر از نوع خوراکی باشد چنین المانی مهم است.