نمایندگی ارزان ترین پودر ژلاتین آراز صنعتی

ژلاتین در دو نوع وجود دارد ورق ژلاتین و پودر ژلاتین که هر کدام برای مصارف جدایی هست.

البته از نظر کارایی هر دو یکسان هستند زیرا پودر ژلاتین از خرد کردن ژلاتین به وجود می آید اما تفاوت های خیلی جزیی با هم دارند.

شاید بتوان تنها فرق آن ها با یک دیگر را در این دانست که ورق ژلاتین محصول نهایی را شفاف تر می کند اما چیزی که مرسوم است بیستر پودر ژلاتین است.

شرکت آراز دارای نمایندگی های فروش در سراسر کشور بوده که ارزان ترین پودر ژلاتی را در اختیار مشتریان قرار می دهد.