نرخ پودر ژلاتین فله ای

نرخ پودر ژلاتین فله ای راهی برای فروش بیشتر محصول از نظر تعرفه مناسب قلمداد می گردد که دربرگیرنده بخشی مهم و ویژه به شمار می رود.

پودر ژلاتین فله ای خارجی از جمله مهم ترین طیف تامین بازار کشور به شمار می رود متاسفانه با اینکه ایرانی یکی از پر مصرف ترین کشور از نظر مصرف پودر ژلاتین بوده ولی هنوز رونق تولید داخلی محصولات بسیار کم بوده است.

طبق برنامه های مشخص و تعریف شده بازار که این محصول دارد کاملا هدفمند و درآمد زا ارزیابی شده و زمینه لازم برای سرمایه گذاری را دارد.