نرخ مستقیم پودر ژلاتین فرمند

روند نرخ گذاری برای عرضه مستقیم پودر ژلاتین فرمند نسبت به نوع خارجی آن پروسه کوتاه تری را طی می کند.

فروش این کالا با هدف گسترش مسیر های تجاری بدون واسطه در کشور صورت می گیرد و با توجه به کارآمد بودن پودر ژلاتین از لحاظ گستردگی فروش فرصت اقتصادی سودآوری را برای مشتریان فراهم کرده است.

تجارت چنین محصولی به دلیل اینکه از نظور سطح پوشش دهی بازار را خیلی خوب به جلو سوق داده تقاضای بالا در بازار داخلی سبب شده تا فرمند بستر لازم برای صادرات عمده را نیز فراهم کند.