نرخ بی واسطه پودر ژلاتین مرغوب قرمز

روند فزاینده نرخ پودر ژلاتین و پودر ژله توت فرنگی مرغوب در بازار سبب شده تا متولیان این صنعت دقیق تر بررسی ها را انجام بدهند و از طرفی به دنبال عرضه آن به صورت بی واسطه هستند تا تعرفه واقعی کالا حفظ گردد.

به منظور استفاده از ارزش های سودمند و ذاتی انواع مختلف پودر ژلاتین و پودر ژله هندوانه سعی بر آن شده تا تمامی واسطه های غیر لازم حذف گردد زیرا افراد مختلف نمی توانند بروند جلوی کارخانه و 50 کیلو 100 کیلو محصول را تهیه کنند زیرا فقط افرادی که از طرف کارخانه تعیین می شوند کار عرضه محصول و همچنین قیمت گذاری را بر عهده دارند تا از هر گونه هرج و مرج جلوگیری شود.

علت ایجاد برخی نمایندگی ها در مناطق مختلف کشور نیز همین امر بوده که باید با نظارت بیشتری صورت گیرد.