نرخ بی واسطه پودر ژلاتین حلال

نرخ پودر ژلاتین حلال اگر بی واسطه باشد دیگر تلرانس قیمت های موجود در بازار را ندارد لذا باید به برخی از موضوعات توجه ویژه داشت تا بعدا با شکست هایی از قبیل تعدیل نیرو و نهایتا تعطیلی کارخانه مواجه نشد.

عرضه پودر ژلاتین با هدف بسط و همچنین گسترش محدوده فعالیت مصرف محصولات داخلی برای ساخت یک بازار کارآمد جهت فروش برترین اقلام تولید شده کشور باید صورت گیرد پس ایجاد یک بستر مناسب و ممتاز در چرخه قروش به صورت مستقیم و بی واسطه می تواند یکی از راه حل ها باشد.