قیمت مستقیم پودر ژلاتین فله

پودر ژلاتین فله در صنایع مختلفی کاربرد داشته که مورد نیاز جامعه بوده و بسیار گسترده می باشد به همین دلیل قیمت مناسبی داشته و به صورت مستقیم عرضه می گردد.

تهیه پودر ژلاتین خوراکی به دو روش و با دو کیفیت درست می شود نوع اول به صورت اسیدی بوده و دسته دوم به شکل قلیایی باید توجه داشت که غلظت نوع اول نسبت به نوع دوم بیشتر است.

ژلاتین که از کلاژن تهیه شده جز ماده اولیه محصولی مانند پاستیل به شمار می رود که به همین منظور برای سفارشات مشتریان برنامه ویژه ای تدوین شده است.