قیمت عمده پودر ژلاتین گاوی

مصارف پودر ژلاتین در بازار به حدی است که نمی توان در این متن کوتاه به همه موارد آن اشاره کرد شاید بتوان گوشه ای از تاثیرات آن را در صنایع مختلف توضیح داد تا شاید تاثیری بر روی قیمت آن نیز داشته باشد.

به عنوان مثال استفاده از این محصول در صنعت نان و خمیر ها سبب می شود تا الاستیسیته آن ها بالاتر رود و از طرفی پروتئین موجود در آرد را تقویت می کند، اگر از پودر ژلاتین استفاده شود.

دیگر احتیاجی به مصرف نمک نبوده و سبب کاهش مصرف آن در تهیه نان شده این موضوع به آن علت است که مصرف کالای نامر برده شده سب افزایش جذب آب خمیر می شود.

بیشترین ژلاتین مصرف و همچنین تولید شده در ایران از نوع گاوی بوده زیرا یک کشور مسلمان است.