قیمت انواع پودر ژلاتین فرمند صنعتی مرغوب

قیمت انواع پودر ژلاتین مرغوب داخلی به نسبت وارداتی گرون تر شده به همین دلیل است که اکثریت به دنبال جنس چینی هستند.

اما نباید چنین وضعیتی ادامه پیدا کند زیرا با روند این شرایط تمامی پودر ژلاتین های داخل بر روی دست تولید کننده ها می ماند که قطعا باعث ضرر اقتصادی می شود.

پودر ژلاتین های گاوی تولید داخل در انواع بسته بندی های دلخواه برای مشتریان در نظر گرفته شده تا بتوانند بر اساس مقدار مصرف خود سفارش شان را تکمیل کنند از این رو دامنه انتخاب مشتریان گسترده است.