فروشگاه پودر ژلاتین بسته ای

پودر ژلاتین های بسته ای موجود در فروشگاه های عرضه مستقیم کالا در تمام نقاط کشور با برند های متفاوتی وجود دارد که گاها در بین آن ها انواع خارجی نیز مشاهده می گردد.

برنامه زمانی تعیین شده برای ورود پودرژلاتین وارداتی به بازار کشور باید طبق برنامه ریزی اعلام شده باشد تا در صورت عدم موجودی به راحتی بتوان آن را پیگیری کرد زیرا مشتری دوست ندارد وقتی برای خرید محصول مراجعه می کند از آن مدل در دسترسش نباشد.

پودر ژلاتین کنوکس از جمله محصولات وارداتی به کشور بوده که این محصول نیز همانند فرمند و آموتیا برای مصرف کنندگان نهایی در نظر گرفته شده اند تا این عزیزان که نیمی از بازار مصرف را در اختیار خود دارند بتوانند از روند عرضه محصول راضی باشند و به راحتی خرید خود را انجام بدهند.