فروشگاه عمده پودر ژلاتین فله

با ایجاد فروشگاه های عرضه مستقیم پودر ژلاتین در قالب فله یا عمده راهی برای افراد فعال در این بخش باز شده به حدی که می توان از آن به عنوان راه گشایی یک قطب تجاری نام برد تا این کالا به راحتی در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

از طرفی با در نظر گرفتن شرایط فروش برای تولید کننده ها می توان این افراد را وارد عرصه رقابت کرد تا با این کار بتوان در صنعت پودر ژلاتین تحولی ایجاد کرد که فروشگاه های عرضه مستقیم نیز یکی از آن ها بود.