عرضه بی واسطه پودر ژلاتین آموتیا

عرضه بی واسطه پودر ژلاتین آموتیا و ژله آماده در ماکز پخش کشور با هدف توسعه و بهره وری اقتصادی برای بازرگانان فعال در این زمینه میسر شده است.

پودر ژلاتین آموتیا از جمله محصولاتی است که علاوه بر در بر داشتن مسیر های تجاری داخل شهری پتانسیل ورود به دامنه فروش دیگر شهر ها را داشته باشد چرا که با هدفی مشخص کار خود را آغاز کرده است.

عرضه پودر ژلاتین و کنسانتره انگور سیاه در بستهبندی مشخص مربوط به این برند بوده که داخل هر بسته چهار عدد شاسه ده گرمی وجود دارد و متقاضیان با علم به این مورد اقدام به خرید می کنند.