عرضه اینترنتی پودر ژلاتین حلال

پودر ژلاتین حلال و پودر دارچین بسته ای با انواع برند های مختلف برای مصارف خوراکی به بازار هدف آن از جمله پاستیل فروشی ها عرضه شده که برخی از برند ها به دنبال آن هستند تا به صورت اینترنتی نیز این محصول را در اختیار مشتریان قرار بدهند.

در حال حاضر پودرژلاتین حلال مورد استفاده در بازار برای مصرف در خوراکی های که مسلمانان از آن ها استفاده می کنند تولید می شود.

اگر روی بسته پودر ژلاتین و پودر پوست انار نام کاشر یا کوشر دیده شد این محصول برای یهودیان مورد استفاده قرار می گیرد.