عرضه انواع پودر ژلاتین حلال

جذب سرمایه داران برای عرضه انواع پودرژلاتین و پودر ژله توت فرنگی در بسته بندی های مختلف با نشان حلال یکی از راهبردی ترین کارهایی بوده که باید در مورد جذب مشتری صورت بگیرد.

کارخانه ها با برخی از برنامه های غیر ضروری در کشور مسیری آسان برای شکست های تبلیغاتی خود باز می کنند و مجبور به تعدیل نیرو می شوند که ناشی از عدم شناخت این بخش از کشور به ظرفیت های موجود تبلیغاتی می باشد.

برای داشتن بازار مناسب ژله تک نفره مجلسی نباید تبلیغات غیر ضرور انجام داد تا با ورشکستگی و ضرر مالی در کارخانه رو به رو شد زیرا سبب می شود ضربه های اقتصادی بسیاری به اقتصاد کشور وارد شود.