عرضه انواع پودر ژلاتین آموتیا

تکنیک های پیشرفته و مدرن امروز برای عرضه انواع ژله آماده آموتیا بعد از سر و سامان دادن و کنترل امور مالی سبب شده تا مجددا واحد های پخش برای خرید این محصول اقدام کنند.

از آنجایی که فرایند ریپک شدن پودر ژله آموتیا و پودر ژله توت فرنگی به دلیل اینکه یک محصول وارداتی از کشور ترکیه هست کمی زمان بر بوده است.

این تکنولوژی های به روز سبب تسهیل در کار ریپک و همچنین فروش محصول شده به حدی که تمامی خریداران مقدار سفارش خود را بیشتر بر روی این برند قرار داده اند.