صادرات مستقیم پودر ژلاتین فله

صادرات مستقیم پودر ژلاتین فله و پودر ژله آلبالو که از جمله برند های تولید شده در کشور بوده نوعی از روزنه های برتر در این بازار را ایجاد خواهد کرد.

تجارت در این حوزه سبب درآمد زایی بسیاری برای کشور محسوب می شود، از طرفی باید توجه داشت تا صادرات به عنوان قطب مهمی در اقتصاد در مرز های خارجی مهیا می گردد.

صادرات پودر ژلاتین فله ایرانی و پودر هویج خانگی با بهترین بسته بندی از جمله محصولاتی به شمار می رود که تاجران برای خرید آن اقدام می نمایند و نماینده هایی از اروپا درخواست خود را برای تهیه آن ثبت کرده اند.