صادرات انواع پودر ژلاتین فله

صادرات انواع پودر ژلاتین فله از ایران به دیگر کشور ها با روند کندی صورت گرفته که برای یک تولید کننده کمی دور از انتظار بوده زیرا سبب نا امیدی آن از ورود به بخش فروش خارجی و سپس عرضه محصول می گردد، این در حالی است که فضای بازار داخلی را هم نیز محصولات وارداتی برای خود کرده اند.

اما با وجود همه این موارد همیشه سعی بر آن بوده تا به برخی از کشور های همسایه این محصول را صادر کنیم از این رو به حذف واسطه ها پرداخیتم تا پودر ژلاتین بدون هیچ افزایش قیمتی به دست تاجران دیگر کشور ها برسد که این موضوع سبب توسعه و گسترش سودآوری های برتر اقتصادی نیز شده است.