صادرات آنلاین پودر ژلاتین بسته ای

در مورد صادرات پودر ژلاتین و پودر ژله هندوانه به صورت بسته ای باید در نظر داشت که هر کدام از محصولات سفارشی را با چه بلومی مورد تقاضا تاجران است تا شاید بتوان راه ثبت سفارش آنلاین آن را نیز برای افرادی که به دنبال این چنین امکاناتی هستند باز کرد.

پودر ژلاتین و ژله تک نفره مجلسی با بلوم های متفاوت کاربرد های جدا دارند، همانطور که می دانید مقدار ژلی بودن ژلاتین با بلوم مشخص می شود هر چه این قدرت بیشتر باشد بلوم آن نیز بیشتر بوده که معمولات ژلاتین های تجاری را با بلوم 300 تا 500 می شناسند.

در مورد ژلاتین های بسته ای نیز همین طور هست باید دید برای چه کاری قرار است از آن استفاده شود تا محصول درخواستی مشتری به اشتباه به آن تحویل داده نشود.