شیرینی گیلاس و دلیل آن گرده افشانی درست درختان

شهد گیلاس زرد شیرین سرشار از قندها (از 28 تا 55 درصد قند) است که فراوان‌ترین آن‌ها فروکتوز، گلوکز و ساکارز است که برای حشرات گرده‌افشان از جمله زنبور عسل بسیار جذاب هستند.

به خوبی شناخته شده است که گرده افشانی با واسطه حشرات در گیلاس شیرین برای تولید یک محصول زنده اهمیت دارد و علاوه بر شرایط محیطی، حشرات گرده افشان مهمترین عامل حاکم بر عملکرد هستند.

اثر Holzschuch و همکاران نشان داد که گل‌های کیسه‌ای تنها 3 درصد از تعداد میوه‌های تولید شده توسط گل‌های بدون کیسه را تولید می‌کنند و میزان گرده‌افشانی و تشکیل میوه با بازدید زنبورهای وحشی مرتبط است.

گرده افشان های وحشی گیلاس صادراتی ایران، از جمله زنبورهای منفرد، به عنوان ابزاری در دستیابی به محصول گیلاس شیرین کافی توصیف شده اند.

این نویسندگان همچنین نشان دادند که گرده افشانی توسط زنبورهای وحشی از گرده افشانی توسط زنبورهای عسل پیشی گرفت.

با این حال، حتی با این دانش، کمتر از 17 درصد از پرورش دهندگان لانه تله برای زنبورهای انفرادی در باغ های خود تهیه می کنند و به زنبورهای عسل اهلی تجاری (Apis mellifera) برای انجام این کار با هزینه تا 1000 یورو در هکتار متکی هستند که سرمایه قابل توجهی است.

برای تولیدکنندگان تجاری گیلاس یک بررسی اخیر دانش پرورش دهندگان را در مورد نقش حشرات در محصولات گیلاس نشان داده است.

دمای هوا نیز بر گلدهی گیلاس زرد ارومیه و تشکیل میوه تأثیر می گذارد و تأثیری بر سطح SI ندارد.

با این حال، دمای هوا ممکن است بر رشد لوله گرده تأثیر بگذارد.

دمای مطلوب برای گلدهی گیلاس قرمز تکدانه مشهد حدود 20 درجه سانتیگراد گزارش شده است، با دمای کمتر از 15 درجه سانتیگراد در مقایسه با 25 درجه سانتیگراد، از بین رفتن کیسه جنینی کند می شود.

دمای بیش از 30 درجه سانتیگراد برای گلدهی موفق بسیار بالا در نظر گرفته می شود.

علاوه بر این، گزارش شده است که کاهش ناگهانی دما در پایان دوره گلدهی می تواند منجر به از دست دادن کامل محصول شود.

 • منابع:
  1. Fruit Development in Sweet Cherry
 • تبلیغات: 
  1. اثرات کوچک قهوه بر سلامت فردی می‌تواند در مقیاس جمعیتی مهم باشد
  2. چگونه می‌توان یک دفتر کار کارآمد در خانه داشت؟
  3. در کوتاه ترین زمان با فروش 5 کالا به سود خوب برسید!
  4. ساده ترین روش برای میلیونر شدن!