خرید مستقیم پودر ژلاتین آموتیا

پودر ژلاتین آموتیا و ژله تک نفره مجلسی یک محصول ترکیه بوده که در ایران بسته بندی می شود و در مقدار های مشخصی به صورت مستقیم مورد خرید واقع می شود.

این محصول ژله آماده ترکیه ای مانند فرمند در بسته بندی های کوچک نیز به بازار عرضه می شود.

که این موضوع مهم ترین عامل برای فروش ویژه محصولات برای واحد های پخش بوده، درست است که بیشترین مشتریان پودر ژلاتین را واحد های صنعتی تشکیل می دهند اما نباید از مصرف کنندگان جزئی هم غافل بود زیرا آنان نیز یکی از مشتریان بالقوه بازار هستند.