خرید آنلاین پودر ژلاتین گاوی

از آنجا که در ایران نمی توان از هر ژله آماده استفاده کرد و فقط باید نوع گاوی را خرید نموده عرضه آنلاین این محصول نیز به راه افتاده است.

البته گفتنی است که پودر ژلاتین ماهی هم وجود دارد ولی تولید آن مثل سوزن در انبار کاه می ماند بدین جهت بوده که تولید پودر ژلاتین گاوی بیشتر تولید شده البته نباید از حلال بودن آن چشم پوشی کرد زیرا در ایران و کشور های اسلامی باید از این نوع استفاده کرد.

در کشور های خارجی از پودر شربت پرتغال خوکی هم استفاده می شود که در ایران کاربردی ندارد به عمین دلیل است که باید حتما نشان حلال بر روی پودر های ژلاتین مخصوصا نوع وارداتی آن باشد.