تولید مستقیم پودر ژلاتین فرمند

تولید مستقیم پودر پسته صادراتی در تمامی مجاری که مورد تقاضا این محصول هستند موجبات فراهم کردن زمینه فروش مرغوب داخلی را نیز ایجاد کرده است.

پودر شربت پرتغال از جمله نمونه های تولید شده در کارخانه فرمند بوده که علاوه بر دارا بودن کیفیتی برتر قیمت های رقابتی را با نمونه های مشابه تولید شده دارد که این نیز از مزیت های آن محسوب می شود.

بدین صورت تولید پودر ژلاتین فرمند در بازار داخلی و سپس صادرات آن برگ برنده ای برای اقتصاد کشور محسوب می شود که باید به آن اهمیت ویژه ای داد.