تولید بی واسطه پودر ژلاتین گاوی

تولید بی واسطه ژله آماده گاوی مهم ترین برنامه ای است که بلا فاصله بعد از تاسیس باید به فکر آن بود تا بیشترین درصد سهام کارخانه برای خودش باشد.

در ایران تولید کنندگان پودر دارچین بسته ای به صورت انگشت شمار وجود دارند که یکی از آن ها برند فرمند بوده کمتر کسی را می توان یافت که تولید کننده پودر ژلاتین در کشور باشد.

افرادی هستند که این محصول را برای مصارف صنعتی تولید می کنند اما مقدارشان مانند نوع خوراکی بسیار کم می باشد ولی با توجه به نوه نیاز کشور در حال گسترش لاک پشتی هستند.