تولید انواع پودر ژلاتین فرمند

تولید انواع پودر دارچین بسته ای برای مصارف عمده و جزئی سبب شده تا شبکه فروش تعریف شده برای مشتریان وسیع تر گردد لذا باید به فکر جذب سرمایه گذاران و گسترده کردن  سطح دسترسی متقاضیان بود.

تعریف شبکه فروش که در بسیاری از موارد به عنوان ساختار نمایندگی از آن یاد می شوند شرکت های زیادی را بر آن داشته تا با استفاده از آن بتوانند یک سی آر ام قوی تر برای بهبود شرایط کاری خود داشته باشند لذا باید زیر ساخت های لازم برای توسعه فروش که به طبع آن تولید افزایش پیدا می کند را ایجاد نمود.

پودر هویج خانگی با بسته بندی های کوچک مشتری های جزئی خود را نیز در الویت قرار داده تا این عزیزان نیز بتوانند خرید خود را به صورت مستمر داشته باشند بنابراین می توان گفت فرمند همه مشتریان را در نظر گرفته است.